Perimetrie pozemku

Perimetrie pozemku

Perimetrická ochrana objektu

Perimetrickou ochranou rozumíme ochranu pozemku před vstupem nepovolaných osob. Jelikož není prakticky možné střežit celou plochu pozemku, využívá se střežení určitých koridorů zpravidla přímkových, na obvodu chráněného pozemku. Pomocí obvodové ochrany se nám zvyšuje reakční doba na možnost zásahu při detekci neoprávněného vstupu na chráněné území ještě v době, kdy nebyl napaden střežený objekt. Další pomocí jsou kamerové systémy Ostrava s otočnými kamerami, které se automaticky natočí na míto incidentu. Patří mezi nejrizikovější čidla ochrany kvůli nechtěným venkovním vlivům:

  • vlnění travního porostu
  • pohyb listí a větví stromů a keřu
  • vybrace oplocení
  • vítr
  • sníh, déšť, mlha
  • pohyb zvěře
  • dopravní ruch v okolí pozemku

EZS perimetrie

Mikrofonický kabel

Fungují na principu zachvění citlivého mikrofonického kabelu. Toto zachvění se převádí na elektrický signál pomocí akustického odposlechu můžeme zjistit charakter narušení a vyhlášení poplachu. Úroveň nastavení poplachu je nastavitelná. Dva pevné vodiče a dva aktivní, volně uložené ve vzduchové komůrce. Tyto vodiče se nachází v pružném magnetickém materiálu a vodiče jsou neustále pod napětím. Při narušení se jejich pohybem naindukuje větší napětí které je dále zesíleno a vyhodoceno jako poplach. Alarmy Frýdek-Místek doporučí vhodné prvky pro ochranu perimetru na různě tvarovaný pozemek nebo objekt.

Použití : ochrana drátěných plotů Výhody : střežení na velkou vzdálenost délka úseku až 300m Nevýhody : nelze pod omýtku

Štěrbinové kabely

Pracují na principu jako mikrofonní kabely s tím rozdílem, že jejich montáž se neprovádí vpletením do plotu ale aplikuje se přímo pod zem. Nejedná se o jeden kabel ale o dva koaxiální kabely, které mají mezery ve stínění. Oba vodiče jsou v klidovém stavu beze změny. Jeden kabel napětí vysílá druhý jej příjmá a posílá do ustředny EZS, kde se porovnávají napětí klidová/poplachová . Systém je schopen zajitit pachatele pohybujícího se rychlostí od 2,5cm/S až zhruba 15m/S. Lokalizace místa narušení je prováděna na základě prostorových a časových parametrů pohybu objektu. Díky nim je systém schopen rozlišovat skutečné narušení a nežádoucí jevy jako je pohyb zvířat či klimatické vlivy (vítr, déšť, sníh apod.)

Použití : ochrana plochy pred střeženým objektem výhody: lze chránit až 400m plocha, kabely mohou být umístěny do země, betonu či asfaltu Nevýhody : dražší instalace

Zemní tlakové hadice

Jedná se o podzemní čidlo, které pracuje na bázi hydrauliky. Jedná se v podstatě o tlakové čidlo jehož základem je položená hadice zhruba 3Ocm pod povrchem celého objektu. Hadice je napuštěna nemrznoucí kapalinou a princip spočívá v tom, že hadice působí, jako prostředí pro pro přenos změn tlaku vyvolaného vnějším podnětem z okolí. Tyto změny jsou vyhodnocovány v tlakovém čidle a převáděny na elektrický signál. Instalují se vždy 2 tlakové hadice zhruba 1m od sebe. Délka jednoho úseku max 200m. Čidlo má odlišnou citlivost sucho/mokro

Použití : chránění perimetru objektu Výhody : lze instalovat i pod silnici a jiné povrchy, neviditelné a dlouhodobě spolehlivé Nevýhody : Instalace dražší – nutnost výkopových prací, čidlo má odlišnou citlivost sucho/mokro

Infrateleskopy

Tyto senzery jsou pouhé PIR detektory s velmi kvalitní optikou, která má dosah až 150m. Liší se i vyhodnocovací obvod, který je složitější a PIR je robustnější. Toto PIR je klimaticky odolnější a má vytápěné pouzdro, které má vliv na eliminaci okolního rušení.

Bariéry - Infrazávory

Jedná se o aktivní IR detektor. Jsou to dva sloupky, které mezi sebou vytváří neviditelný paprsek od vysílače k příjmači. Přeruší-li se paprsek dojde k vyhlášení poplachu. Nevýhodou je vysoký počet planých poplachu, které jsou způsobeny přírodními vlivy nebo zvířaty. Používají se hlavně v průmyslu a výrobě.

Bariéry - Mikrovlnné bariéry

Pracují na podobném principu jako infrazávory s tím rozdílem že nevysílají infračervené záření do hlídaného prostoru ale mikrovlnné pole doutníkového tvaru. Počet planých poplachů, už nemusí být enormě vysoký z důvodu nastavení velikosti předmětu potřebného k poplachu.

Bariéry - Duální bariéry

Duální bariery jsou tvořeny kombinací infrazávory a mikrovlnné bariéry. Jedná se tedy o nejpřesnější bariéru která sníma prostor díky mikrovlnnému detektoru a zárověn pohyb infrazávorou. Když pachatel projde mikrovlnou spustí časový spínač který nevyhlásí poplach dokud neprojde v nastaveném časovém úseku infrazávorou. PTZ kamery, které jsou integrovány pro kamerové systémy Ostrava dané místo budou automaticky sledovat. Tímto se rapidně zmenší počet planých poplachů. Cena těchto bariér se pohybuje v řádech desetitisíců.

Bezpečnostní kamery |