Městský kamerový systém

Městský kamerový systém

Městský kamerový systém se v dnešní době objevuje v mnoha městech po celé republice. Obecní kamery nabízejí neustálý dohled nad kritickými místy, kde je často páchána trestná činnost a to hlavně krádeže, kapesní krádeže, odcizení nebo poškození motorových vozidel. Díky nahranému záznamu je možné najít hledané osoby také zpětně. Obrazový materiál tak slouží k usvědčení pachatelů trestných činů. Kromě toho jsou kamery používány v krizových situacích, například při nehodě nebo problémech se zdravím občanů města.

Nejdůležitější aspekt městských kamer je předcházení kriminality. Prakticky ve všech zónách, kde jsou instalovány kamery, došlo k poklesu kriminality a následně jsou již bezproblémové.

Často je výstup z bezpečnostních kamer sledován na internetu, takže každý občan se může podívat jak hustý provoz je na křižovatkách nebo na dálnicích. Existují také aplikace pro chytré telefony přes které je možné obraz sledovat.

Kamery, zapojené do ostrahy města jsou nejčastěji vzdáleně ovládané. Operátor v zázemí může přesně vyhodnotit situaci a přiblížit si podezřelé místo. Pokud je to potřeba, okamžitě je možné poslat na místo hlídku městské nebo státní policie a každý případ velmi rychle vyřešit.

Sledování kamer je v naprosté většině případů svěřeno městské policii. Řádně zaučený personál sleduje kamery nepřetržitě. Pokud je ale kamer větší počet, není v lidských silách udržet pozornost po delší dobu a sledovat kamerové systémy. Proto nastupují expertní systémy, které dokážou vyhodnotit potenciálně kritické momenty, jako je výskyt občanů na nepovoleném místě nebo rychlému vytvoření davu lidí.

Archiv videozáznamu je vždy možné nahrávat na CD nebo DVD. Videozáznamy jsou opatřeny razítkem, které zaručí, že záznam se nebude upravovat. Pro přenos obrazu z kamer k záznamovému zařízení se využívají bezdrátové spoje. Ty se staví na bezpečné, licencované technologii 10Ghz, aby nedocházelo k rušením. Stejně tak se řeší bezpečnost po celé trase od kamery. Samotné kamery jsou zaheslované, kabeláž je vedena v bezpečných trasách, je stavěna oddělená přenosová síť. Zamezí se možnému napadení celého systému.

Bezpečností kamery v městských systémech se instalují již velmi dlouho. Proto u starších typů městských kamerových systémů není příliš velká kvalita záznamu. Rozlišení i barevné podání je pro dnešní dobu téměř nepoužitelné. Probíhá tedy často odměna bezpečnostních kamer. Osazují se Full HD kamery se silným nočním viděním a velkou citlivostní na světlo. Výsledný obraz je pak daleko kvalitnější.

Bezpečnostní kamery |