Bezpečnostní kamerový systém

Bezpečnostní kamerový systém

K zabezpečení majetku, ať už soukromého, anebo veřejného, se používá kamerový systém. Jedná se o soubor zařízení, která umožňují monitoring zvolených oblastí, slouží k detekci a identifikaci, a součástí bezpečnostního průmyslu jsou bezmála již osmdesát let. Mnozí z vás se jistě rozpomenou na pojem „průmyslová televize PTV nebo CCTV – jednalo se o systémy fungující na základě uzavřených televizních okruhů.

Dnešní moderní a vysoce sofistikované kamerové systémy využívají digitální kamery a počítače. A co všechno k těmto zabezpečovacím systémům patří?

kamery, které jsou základním zdrojem dat záznamové zařízení – ukládá data, získaná z kamer, pro pozdější použití, a to buď na základní úložiště s dvěma či více disky (malé systémy s menším množstvím kamer), anebo v případě rozsáhlejšího systému je nutný server s odpovídajícím diskovým polem (v bezpečnostním systému může být zapojeno i několik set kamer); některá záznamová zařízení pracují jen online - s obsluhou, která nepřetržitě 24 hodin sleduje dění před kamerami - a ta záznamové zařízení mít nemusí dohledové pracoviště – zde se přehrávají dříve uložené záznamy, anebo se sleduje živý obraz aktuální situace, odehrávající se před jednotlivými kamerami Pro každého zákazníka je potřeba navrhnout individuální profesionální kamerový systém, a to na základě konkrétních požadavků jednotlivých klientů. Zohledňuje se přitom velikost objektu, typ sledovaného prostoru, způsob obsluhy kamerového systému, apod. Na tomto základě pro vás vypracujeme návrh řešení zabezpečení objektu nebo venkovního prostoru; vybereme typ a množství potřebných kamer, zvolíme jejich optimální rozmístění, navrhneme způsob ukládání dat. Umíme zabezpečit jak rodinné domy, tak prodejny nebo průmyslovou oblast či ulici, takzvaně „na klíč“.

Výhodou instalace kamerového systému je nepřetržité sledování pohybu osob, vozidel, materiálu a výrobků, garáží, soukromých pozemků, veřejného prostranství – ulice, nádraží, atd., takže majitelé mají okamžitý nebo následný přehled o objektu a jeho okolí, o situaci na venkovních pracovištích, anebo třeba o exponovaných částech města, či různých zákoutích.

Kromě nepřetržitého záznamu může být prováděna i takzvaná motion detekce – nahrává se pouze pohyb v zorném poli kamery; anebo záznam podle časového rozvrhu – nastaví se doba a dny v týdnu, kdy má zařízení monitoring provádět.

Sledování venkovního prostoru

Venkovní kamerový systém Praha mohou pro bezpečnost svých obyvatel provozovat obce a města. Kamery se instalují na takových místech, kde hrozí riziko zvýšené kriminality. Záznamy pak slouží zejména pro potřeby Policie ČR. Dopravní kamerový systém dokáže rozpoznat SPZ automobilů, odhalí ty, kteří projíždějí křižovatkou na červenou, měří rychlost vozidel a umí řídit plynulost provozu, monitoruje železniční přejezdy, upozorní na auto v protisměru nebo na vozidlo, které stojí v tunelu, kontroluje vjezd vozidel do areálů, a má ještě mnoho dalších funkcí. V exteriéru se používají kamery, které jsou odolné vůči vlhkosti, vodě, mrazu, tropickým teplotám (existují kamery s vyhříváním i chlazením), prachu i různým chemikáliím. Je-li zapotřebí střežit hranice perimetru, mohou být instalovány kamery s nočním viděním s IR přísvitem, avšak ty dokáží monitorovat danou oblast maximálně do vzdálenosti 400 metrů. Vhodnější jsou pro tento účel termokamery - monitoring má až dvojnásobný dosah, a to bez ohledu na světelné podmínky.

Sledování vnitřních prostor

Kamery pro vnitřní instalaci bývají menší a nenápadné, takže nikterak nenarušují vzhled interiéru. Kamerový systém Brno je použitelný pro všechny rodinné doma ale i firmy a státní objekty. V případě, kdy je nutné umístit kameru naprosto skrytě, anebo tak, aby byl vidět detail záběru, lze použít speciální kamerový přístroj, kdy jsou tělo kamery a objektiv od sebe odděleny a propojuje je dostatečně dlouhý kabel.

Kamerové systémy lze na přání klienta rozšířit o specifická zařízení, jako jsou externí IR přísvity, reproduktory, čidla či servery s programem pro inteligentní analýzu obrazu.

Kamerové systémy pro kontrolu kvality

Patří do specifické skupiny zabezpečovacích zařízení. Dokáží monitorovat výrobu a její kvalitu, včetně skladování. Zde se kamerové systémy dělí na:

pasivní – zaznamenávají reklamace nekvalitních a chybně skladovaných výrobků autonomní – inteligentní systém, který sám dokáže okamžitě kvalitu výrobků vyhodnotit tím, že u nich rozpozná odchylky od nastaveného standardu (vision systém).

Bezpečnostní kamery |