Speciální kamerové systémy

Speciální kamerové systémy

Speciální kamerové a zabezpečovací systémy

Pokud potřebujete kontrolovat velké venkovní prostory, představujeme hlídání pomocí speciálních zařízení – radarů. Tento způsob je perfektní pro kontrolu například pro letiště, elektrárny a podobné velké prostory, kde je opravdu nutné velice spolehlivou detekci. Radar je totiž velice přesný, dokáže identifikovat člověka na vzdálenost několika stovek metrů. Jednotky radaru se instalují po obvodu pozemku a dohromady tvoří systém, který díky několika jednotkám naprosto přesně zaměřit osoby nebo vozidla, které se pohybují na daném výseku pozemku.

Radar poskytuje velice kvalitní výsledku za jakéhokoli počasí pro alarmy Ostrava. Nevadí, že je například mlha nebo prší a sněží. To je velký rozdíl oproti například infra bariérám, které mají právě s mlhou velký problém. Jiný systém detekce perimetru, například detekční kabel v plotě je také náchylný na vítr. To je také bez problému pro radar. Samozřejmě je nutné, aby radarové jednotky, které jsou rozmístěny kolem perimetru měly viditelný rozhled po okolí. Je tedy nutné je instalovat na vyvýšené místa nebo na stožáry.

Všechny radarové jednotky zaměří osoby a vozidla na pozemku. Co budeme dělat s polohou těchto objektů ? Použijeme otočné bezpečnostní kamerové systémy Ostrava. Samozřejmě nebudeme kamerami otáčet manuálně a necháme to na chytrém kamerovém systému. Radar připraví všechny polohy objektů, které se pohybují. Informace předá rada do kamerového systému. Ten natočí otočné kamery na všechny pohybující se objekty. Pokud je pohybujících se objektů více, postupně se budou otočné kamery přesunovat mezi všemi osobami.

Obsluha zabezpečovacích kamer si pak vybere, jakého cíle se mají otočné kamery držet. Inteligentní bezpečnostní systém Ostrava pak bude sledovat přesně ten daný objekt celou dobu pohybu ve střežené oblasti. Obsluha má volné ruce a může kontaktovat potřebné osoby nebo se připojit ke hlasitému systému audia. Může tak osobám říct, aby z hlídaného prostoru odešli a opustili na střežené místa. Pro tuto speciální funkci je nutné mít instalovanou soustavu audio reproduktorů. Stisknutím tlačítka se přehraje přednastavená zpráva nebo může obsluha namluvit libovolnou zprávu, která se okamžitě přehraje.

Sledované osoby tak ihned ví, že jsou kontrolovány a v naprosté většině případů prostor opustí bez problémů. Samozřejmostí u funkce radarů je možnost bezdrátového přenosu informací mezi sledovací jednotkou a master jednotkou v zázemí. Usnadňuje to instalaci a postačí mít jen zdroj napájení.

Systém bezpečnostního radaru funguje perfektně také v prostorech s vysokou trávou, takže není nutné se starat o údržbu tak jako v případě jiných systémů. Díky tomu je také zapotřebí menšího počtu bezpečnostních kamer pro kamerový systém, který radar doplňuje.

Bezpečnostní kamery |