Městský kamerový systém

Městský kamerový systém

Městský kamerový systém je dnes instalován v každém trochu větším městě. Obecní kamery vytváří nonstop dohled nad kritickými místy, kde je často páchána trestná činnost a to především loupeže, kapesní krádeže, odcizení nebo poškození motorových vozidel. Díky nahranému záznamu je možné najít hledané osoby také zpětně. Nahrané video tak slouží k usvědčení pachatelů trestných činů. Kromě toho jsou kamery používány v krizových situacích, například při nehodě nebo problémech se zdravím občanů města.

Nejdůležitější aspekt městských kamer je předcházení kriminality. Prakticky na každém místě, kde jsou instalovány kamery, došlo k poklesu kriminality a následně jsou již bezproblémové.

Často je výstup z bezpečnostních kamer předáván také na internet, takže každý občan snadno zkontroluje aktuální dopravní situaci na dálnici. Existují také aplikace pro chytré telefony s velmi jednoduchým ovládání a rychlým přehledem co se na vybraném místě děje.

Kamery, zapojené do ostrahy města jsou často otočné. Operátor u záznamového zařízení může přesně vyhodnotit situaci a přiblížit si podezřelé místo. Pokud je to potřeba, okamžitě je možné na dané místo vyslat policii a situaci ihned uklidnit a zdokumentovat.

Sledování kamer je v naprosté většině případů svěřeno městské policii. Speciálně vyškolený personál sleduje kamery nepřetržitě. Pokud je ale kamer větší počet, není v lidských silách udržet pozornost po delší dobu a sledovat kamerové systémy. Proto nastupují expertní systémy, které dokážou vyhodnotit potenciálně kritické momenty, jako je výskyt občanů na nepovoleném místě nebo rychlému vytvoření davu lidí.

Archiv videozáznamu je kamerový systém schopen uložit na CD nebo DVD. Videozáznamy jsou opatřeny razítkem, které zaručí, že záznam se nebude upravovat. Pro přenos obrazu z kamer k záznamovému zařízení se využívají bezdrátové spoje. Ty se staví na bezpečné, licencované technologii 10Ghz, aby nedocházelo k rušením. Stejně tak se řeší bezpečnost po celé trase od kamery. Samotné kamery jsou ochráněny přístupovými údaji, kabeláž je vedena v bezpečných trasách, je stavěna oddělená přenosová síť. Zamezí se možnému napadení celého systému.

Bezpečností kamery ve městě se instalují poměrně delší dobu. Proto u starších typů městských kamerových systémů nemůžeme očekávat vhodný video archiv. Rozlišení i barevné podání je pro dnešní dobu téměř nepoužitelné. Probíhá tedy často modernizace samotných kamer. Osazují se Full HD kamery se silným nočním viděním a velkou citlivostní na světlo. Výsledný obraz je pak daleko kvalitnější.

Bezpečnostní kamery |